سایت فعال می باشد : آخرین بروزرسانی 1402/06/25

پروژه آماده افترافکت

دانلود رایگان envatoelements_UAMKZRE

دانلود رایگان envatoelements_UAMKZRE

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/1539361-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download News Channel Pack     : مشخصات After Effects Length 1:00, 0:30, 0:20, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10  Resolution 1920 x 1080…

دانلود رایگان envatoelements_VQMPKA9

دانلود رایگان envatoelements_VQMPKA9

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/1539361-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Broadcast News Package     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 File Size 2.5GB *در صورتی که طرح و یا پروژه مورد نظر…

دانلود رایگان envatoelements_LA539BD

دانلود رایگان envatoelements_LA539BD

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/32337846-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Happy Birthday invitation and Slideshow     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 File Size 130.3MB Length 0:15, 0:20, 0:32, 0:38, 1:10 *در…

دانلود رایگان envatoelements_VMYRZKJ

دانلود رایگان envatoelements_VMYRZKJ

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/779441-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Epic Emotional Trailer     : مشخصات After Effects File Size 85.9MB Length 1:50 *در صورتی که طرح و یا پروژه مورد نظر خود را…

دانلود رایگان envatoelements_N3WYKJZ

دانلود رایگان envatoelements_N3WYKJZ

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/27383199-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Architectural Bureau Portfolio     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 File Size 2MB Length 0:42 *در صورتی که طرح و یا پروژه…

دانلود رایگان envatoelements_WYSKH2H

دانلود رایگان envatoelements_WYSKH2H

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/video_preview_h264-10.mp4 دانلود رایگان / Free Download Set Virtual Studio 7789 M     : مشخصات After Effects Resolution 3840 x 2160 File Size 101.6MB Frame Rate 29.97 fps Length 0:20 *در…

دانلود رایگان envatoelements_VXC57JM

دانلود رایگان envatoelements_VXC57JM

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/9147217.mp4 دانلود رایگان / Free Download Short Fiery Logo     : مشخصات After Effects CS5, CS5.5, CS6 or CC Resolution 1920 x 1080 File Size 87.6MB Length 0:07 *در صورتی…

دانلود رایگان envatoelements_DZGBW72

دانلود رایگان envatoelements_DZGBW72

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/38174129.mp4 دانلود رایگان / Free Download Circle Logo Reveal     : مشخصات After Effects File Size 5MB Length 0:10 *در صورتی که طرح و یا پروژه مورد نظر خود را…

دانلود رایگان envatoelements_SMFRW46

دانلود رایگان envatoelements_SMFRW46

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/23311501-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Medical Promo     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 File Size 94MB Length 1:08 *در صورتی که طرح و یا پروژه مورد…

دانلود رایگان envatoelements_NA6JHXR

دانلود رایگان envatoelements_NA6JHXR

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/video_preview_h264-8.mp4 دانلود رایگان / Free Download Hospital Window     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 Frame Rate 29.97 fps File Size 413.3MB Length 0:27 *در صورتی که طرح…