سایت فعال می باشد : آخرین بروزرسانی 1402/01/07

خرید از 123rf

خرید فایل از 123RF

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۳۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
خرید از فری پیک Freepik

خرید فایل از Freepik

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۱۵،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از شاتراستاک Shutterstock

خرید فایل از Shutterstock image

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۱۵،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
خرید از ادوب استاک Adobestock

خرید فایل از Adobe Stock

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۳۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
خرید از انواتوالمنت elements.envato

خرید فایل از envato.elements

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۳۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از آی استوک iStockphoto

خرید فایل از iStockphoto

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۳۵،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
دانلود از depositphotos

خرید فایل از Depositphotos

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۳۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
خرید از دریمزتایم dreamstime

خرید فایل از Dreamstime

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۳۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
خرید فوتیج از شاتراستوک Shutterstock

خرید فایل از Shutterstock Video

HD - 4K - Select
تومان ۳۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • MOV , MP4 , AVI
خرید فوتیج از سایت Adobe Stock Video (HD)

خرید فایل از Adobe Stock Video

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۲۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از یلوایمیج Yellowimages

خرید فایل از Yellowimages

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۳۰۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Object Mockups
خرید ویدیو istock

خرید فایل از iStock Video

HD - 4K
تومان ۵۶۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • MOV , MP4 , AVI
دانلود از flaticon single

خرید فایل تکی از Flaticon

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۱۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , PNG , SVG

خرید پک از Flaticon

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۱۰۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , PNG , SVG
خرید از شاتراستاک موزیک Shutterstock Music

خرید فایل از Shutterstock Music

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۲۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
دانلود از وکتور استوک Vectorstock

خرید فایل از VectorStock

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
خرید از یلوایمیج Yellowimages

خرید فایل از Yellowimages

ضمانت تحویل سریع پس از تایید
استعلام بگیرید لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Creative Store - PNG Images - Creative Fonts

خرید فایل از Alamy

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
تومان ۴۰۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD
خرید از آدیوجانگل Audiojungle

خرید فایل از audiojungle

با ضمانت تحویل سریع از ۱ ساعت تا ۷ ساعت
تومان ۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از ساونداسترایپ Soundstripe

خرید فایل از soundstripe

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۳۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از وکسلس Vexels

خرید فایل از vexels

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۳۵،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از استوری بلاکس storyblocks

خرید فایل از Storyblocks

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۷۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از یوآی8 UI8

خرید فایل از UI8

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۱۰۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از موشن اری Motion Array

خرید فایل از Motion Array

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۶۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از گرافیک ریور Graphicriver

خرید فایل از graphicriver

ضمانت تحویل سریع پس از تایید
استعلام بگیرید لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از انواتو استودیو Envato Studio

خرید فایل از envato studio

ضمانت تحویل سریع پس از تایید
استعلام بگیرید لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از تم فارست Themeforest

خرید فایل از themeforest

ضمانت تحویل سریع پس از تایید
استعلام بگیرید لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از ویوئو هایو videohive

خرید فایل از videohive

ضمانت تحویل سریع پس از تایید
استعلام بگیرید لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از کد کنین Codecanyon

خرید فایل از codecanyon

ضمانت تحویل سریع پس از تایید
استعلام بگیرید لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از کریتیو مارکت Creative Market

خرید فایل از Creative Market

ضمانت تحویل سریع پس از تایید
استعلام بگیرید لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از پیکسل اسکویید Pixelsquid

خرید فایل از Pixelsquid

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از آیکون اسکوت IconScout

خرید فایل از iconScout

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۶۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از وکتیزی Vecteezy

خرید فایل از Vecteezy

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۳۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از لاوپیک LovePik

خرید فایل از LovePik

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۲۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از پی ان جی تیری PNGTree

خرید فایل از PNGtree

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۱۵،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
خرید از کریتیو فابریکا Creative Fabrica

خرید فایل از Creative Fabrica

با ضمانت تحویل سریع ۱۵ تا ۳ ساعت
تومان ۳۵،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • Ai , EPS , JPG , PSD

خرید فایل از deeezy

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects

خرید فایل از epidemicsound

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۴۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
دانلود از rawpixel

خرید فایل از rawpixel

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۳۵،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects
دانلود از artgrid

خرید فایل از Artgrid

با ضمانت تحویل سریع از ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت
تومان ۱۵۰،۰۰۰ لینک دانلود پس از سفارش به شما ایمیل می گردد
 • All Projects

( دانلود پریمیوم ) ویدئو آموزش ثبت سفارش فایل های گرافیکی در سایت دانلود پریمیوم

در این ویدئو نحوه صحیح سفارش گذاری در سایت دانلود پریمیوم را آموزش می دهیم. دقت نمایید که بیشتر سایت هایی که دانلود پریمیوم پشتیبانی می کند یا از داخل یا از خارج کشور مسدود هستند و برای استفاده از پروژه های این سایت ها نیازمند استفاده از روش های  عبور از سد فیلترینگ و یا دور زدن تحریم اینترنتی هستیم.

پیش از شروع باید به این نکته اشاره کنیم که ما امکان دانلود تمام فایل های موجود در سایت ها را نداریم و ما به شما کاربران گرامی پیشنهاد می کنیم توضیحات داخل صفحات سفارش گذاری را با دقت مطالعه بفرمایید.

به عنوان مثال در سایتی مانند Adobe Stock فقط امکان دانلود فایل های عکس و وکتور را داریم اما در سایت های envato elements و freepik کلیه محصولاتشان قابل دانلود هستند. مجدد تاکید می کنیم که به توضیحات داخل صفحات سفارش گذاری توجه نمایید.

خرید فایل های پولی از برترین سایت های گرافیکی جهان در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه

استفاده از منابع اصلی و دریافت فایل های لایه باز، طرح های با کیفیت، تصاویر، وکتور ها و . . . یک امکان ویژه برای شما طراحان حرفه ای و مبتدی است تا بهترین طرح ها را آماده و ارائه نمایید. بدلیل آپدیت مداوم این سایت ها و بروز شدن طرح های گرافیکی خرید آرشیو گذشته فایل های گرافیکی کمک چندانی به شما نمی کند، شما با هر سلیقه ای که باشید می توانید از این سایت ها طرح های خاص و مورد نظر خود را انتخاب و با فرستادن لینک طرح به ما آن را دانلود و در کمترین زمان ممکن در اختیار شما قرار خواهید داد.

خرید از adobe stock ، دانلود از adobe stock

معرفی پروژه های طراحی خارق العاده از برترین سایت های گرافیکی جهان

ویرچومارت (VirtueMart ) چیست؟

ویرچومارت (VirtueMart ) چیست؟

کامپوننت VirtueMart از جمله کامپوننت هایی است که در عرصه فروشگاه ساز های مجازی در قالب جوملا توانسته قابلیت هایی را به نمایش بگذارد که بسیاری از فروشگاه سازهای مستقل

ادامه مطلب »
اپن کارت (OpenCart) چیست؟

اپن کارت (OpenCart) چیست؟

امروزه ساخت فروشگاه اینترنتی برای عرضه کالاها و خدمات، مورد توجه بسیاری از کسب‌وکارها قرار گرفته است. مهم‌ترین مزیت استفاده از فروشگاه اینترنتی، معرفی کسب‌وکار در سطح وسیع‌تر، افزایش فروش

ادامه مطلب »
زبان PHP چیست؟

زبان PHP چیست؟

زبان php چیست؟ پی اچ پی یکی از محبوبترین زبان های اسکریپت نویسی متن باز (Open-Source) در دنیای برنامه نویسی است که به صورت گسترده ای مورد استفاده طراحان وب

ادامه مطلب »
زبان پایتون چیست؟

زبان پایتون چیست؟

زبان‌های برنامه‌نویسی تنوع بالایی داشته و هرکدام کاربردها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی شی گرا و سطح بالا که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد،

ادامه مطلب »
اواس‌کامرس (OSCommerce) چیست؟

اواس‌کامرس (OSCommerce) چیست؟

نرم‌افزار اواس‌کامرس (به انگلیسی: OsCommerce) یک نرم‌افزار متن باز (Open Source) بر پایه تکنولوژی‌های لامپ (LAMP: Linux, Apache, MySQL, php) بوده که برای ساخت و مدیریت یک فروشگاه الکترونیکی استفاده

ادامه مطلب »
پرستاشاپ (Prestashop) چیست؟

پرستاشاپ (Prestashop) چیست؟

اگر شما دارای کسب‌وکار آنلاین هستید، قطعا برای عرضه اینترنتی محصولات و خدمات خود، نیاز به یک وب سایت فروشگاهی خواهید داشت. برای داشتن یک سایت فروشگاهی، اولین نکته‌ای که

ادامه مطلب »
No more posts to show

کلمات کلیدی: خرید از adobe stock ، خرید از freepik ، خرید از Shutterstock ، خرید از iStockphoto ، خرید از alamy ، خرید از envato elements ، خرید از 123RF ، دانلود از adobe stock ، خرید از adobe stock ، دانلود از adobe stock

خرید از FreePik ، خرید از FreePik ، خرید از FreePik ، خرید از FreePik ، خرید از FreePik ، خرید از FreePik ، دانلود پریمیوم ، دانلود پریمیوم ، دانلود پریمیوم ، دانلود پریمیوم ، دانلود پریمیوم

دانلود پریمیوم

دانلود پریمیوم